LIDÉ

Zdeněk Bezecný

Přípravný výbor TAH

Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Marek Hlavica

Přípravný výbor TAH

Janáčkova akademie múzických umění

Jana Horáková

Přípravný výbor TAH

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity

Štěpán Kleník

Přípravný výbor TAH

Akademie výtvarných umění & BRAINZ STUDIOS

Marcel Kraus

Přípravný výbor TAH

Předseda přípravného výboru TAH

Olga Štěpánková

Přípravný výbor TAH

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Martin Víta

Přípravný výbor TAH

Ústav informatiky Akademie věd České republiky

Hasan Bakhshi

Poradní výbor TAH

Creative Industries Policy and Evidence Centre, Newcastle University

David Černý

Poradní výbor TAH

Ústav informatiky Akademie věd České republiky

Blanka Chládková

Poradní výbor TAH

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění

Michaela Hrubá

Poradní výbor TAH

Filosofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purknyě v Ústí nad Labem

Matej Kliman

Poradní výbor TAH

Matej Kliman Advisory

Dita Malečková

Poradní výbor TAH

Filosofka, spisovatelka, výzkumnice v oblasti umělé inteligence a umění

Vladimír Mařík

Poradní výbor TAH

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Michal Pazour

Poradní výbor TAH

Technoloické centrum Praha

Radek Soběhart

Poradní výbor TAH

Anglo-American University

Milena Vicenová

Poradní výbor TAH

Kancelář předsedy Senátu České republiky

Marcel Kraus

Exekutivní tým TAH

Leadership

Gabriela Měsícová

Exekutivní tým TAH

Public Affairs

Martin Richter

Exekutivní tým TAH

Education

Kristina Zindulková

Exekutivní tým TAH

Education

Aneta Bednářová

Exekutivní tým TAH

Innovation

Jana Horáková

Exekutivní tým TAH

International Affairs

Ivana  Maindlová

Exekutivní tým TAH

PR & Marketing

Štěpán Kleník

Exekutivní tým TAH

Partnership

Pavel Kappel

Exekutivní tým TAH

Communication

Lucia Bartovičová

Exekutivní tým TAH

Fundraising

Zora Střelcová

Exekutivní tým TAH

Grants

Radim Klimeš

Exekutivní tým TAH

Office Operations